Lintusuojaus liiketilakiinteistössä

Lintusuojaus liiketilakiinteistössä

Huolto otti yhteyttä puluongelmasta kiinteistöllä, pulut olivat löytäneet oivallisen yöpymispaikan liiketilojen sisäänkäynnin yläpuolelta.  

Kohteeseen tehtiin katselmus huollon kanssa ja sovittiin että tarjous lähetetään kohteen isännöitsijälle. 

Katselmuksessa havaittiin pulujen oleskelua sisäänkäynnin katoksen vaakapalkeissa. 

Suojaukseksi ehdotettiin osin pulupiikeillä sekä metalliverkolla. 

Isännöitsijä hyväksyi tarjouksen ja asennukset päästiin tekemään nopeasti. Ongelma tuli ratkaista pian, koska liiketilojen sisäänkäynnit olivat jatkuvasti pulujen jätöksissä. 

Verkot ja pulupiikit asennettiin tarjouksen mukaisesti. 

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy