Lintusuojaus 2010-luvulla rakennettuun taloyhtiöön

Lintusuojaus 2010-luvulla rakennettuun taloyhtiöön

Isännöitsijä otti yhteyttä sähköpostitse naakkaongelmasta taloyhtiössä. Isännöitsijälle soitettiin ja puhelinkeskustelussa hänelle esitettiin tarkentavia kysymyksiä, ja samalla sovittiin katselmus ongelmakartoituksesta ja tarjouksen laatimista varten. 

Taloyhtiössä oli kaksi rakennusta, ja naakkoja havaittiin liikkuvan useammalta sivuilta rakenteisiin, lisäksi oli havaittavissa pikkulintujen kulkua rakenteisiin pienemmistä tuuletusraoista. Maasta tehdyssä katselmuksessa todettiin useita paikkoja, joissa naakkojen jälkiä oli nähtävissä, ja hyönteisverkon riekaleita roikkui repimisen jäljiltä. 

Taloyhtiölle tarjottiin ratkaisuksi rakenteen suojausta metalliverkolla (silmäkoko 13mm), ja asennukset toteutettaisiin kuukulkijan ja nostolava-auton avulla. 

Tarjouksessa yksityiskohtaisesti kuvailtiin asennustapaa ja kohdealueita. Kustannuksissa eriteltiin asennukset, materiaalit ja nostinkulut. Taloyhtiö hyväksyi tarjouksen, taloyhtiö halusi itse tiedottaa asukkaille asennuksista. 

Hoks! Verkko pitää myös oravat ja pulut poissa rakenteista! 

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy