Hyvä tuholaistorjunta

Tuholaistorjunta kannattaa antaa aina osaavan ammattilaisen hoidettavaksi. Pestes Oy toimii johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi torjuntatöissä, jotta epätietoisuudelta ja väärinkäsityksiltä säästyttäisiin. Näin myös kiinteistön asukkaita ei vaivata ja rasiteta turhaan, oli kyseessä sitten sisällä tai ulkoalueilla tapahtuva tuholaistorjunta. Meillä ei ole mitään halua tehdä torjunnasta liian monimutkaista ja vaikeaa. Torjunta-asioissa kaikki pitää ja kannattaa hoitaa kerralla kuntoon, jotta ongelma ei pitkitty tarpeettomasti ja muodostu siten kustannuksiltaan tarpeettoman kalliiksi.

Mistä kaikesta hyvä tuholaistorjunta koostuu

Nopea reagointi – Olemme yhteydessä asukkaaseen / asiakkaaseen tilauksen saapumisesta heti yhden arkipäivän kuluessa ja sovimme mahdolliset ennakkotoimenpiteet sekä aikataulun.

Alkutiedot ja ongelman alkukartoitus – On tärkeää, että tuholaistorjuja saa tiedon siitä mitä ja missä aletaan torjumaan. Kun olemme saaneet asukkaalta / huoltomieheltä / isännöitsijältä oikeat tiedot mitä torjunta koskee, jää niin sanottu sokkotorjunta pois ja pystymme tekemään oikeanlaiset torjuntatoimenpiteet heti alusta asti. Jos tietoa ei saada etukäteen, tulemme paikan päälle selvittämään asian. Esimerkiksi kuva havaitusta hyönteisestä sisätiloissa on meille hyvä keino varmistaa torjuttava tuholainen. Lisäksi missä hyönteinen huoneistossa esiintyy, on meille oleellinen tieto.

Tarpeeksi laaja kartoitus kohteessa – Ongelman perinpohjainen kartoitus on tie nopeaan ja tehokkaaseen ongelman ratkaisuun. Esimerkiksi kerrostalossa tapahtuvassa tuholaistorjunnassa on tärkeä kartoittaa tapauskohtaisesti myös ”ongelmahuoneiston” lisäksi lähinnä olevat huoneistot, jotta tiedetään kuinka laajalle ongelma on levinnyt. Varsinkin joidenkin hyönteisten kuten (lutikka, torakka ja faaraomuurahainen) kohdalla tämä on erittäin suositeltavaa. Näin saadaan rajattua ongelma-alue kerralla ja pystytään hallitsemaan tilannetta paremmin. Mikäli hyönteisongelma uusiutuu, on silloin myös aina suositeltavaa tehdä laajempi tarkastus, ja tehdä esimerkiksi asiakaskysely kohteessa.

Tiedottaminen – Olemme aktiivisesti tarvittaessa yhteydessä tilaajaan / isännöitsijään / huoltomieheen. Lisäksi talon asukkaille tiedotetaan; mitä, missä ja milloin tehdään, sekä miten torjunta tehdään ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon torjunnan ollessa käynnissä.

Raportointi – Laadimme jokaisesta käyntikerrasta raportin johon on kirjattu kaikki tehdyt havainnot, toimenpiteet, käytetyt torjuntakeinot ja -aineet sekä mahdolliset ohjeet talon asukkaille torjunnan onnistumiseen. Mikäli huomataan ettei annettuihin ohjeisiin ole tilaajan / asukkaan toimesta reagoitu, muistutamme asiasta ja käymme tarvittavat toimenpiteet uudelleen läpi.

Yhteistyö asukkaan / asukkaiden kanssa – Jotta tuholaistorjunta saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti hoidettua, tarvitaan torjuntakohteen asukkaan / asiakkaiden ja tuholasitorjujan välillä yhteistyötä.

Oikeanlainen torjunta – Asukkaalta / isännöitsijältä / huoltomieheltä tulevaa oikeata tietoa siitä mikä on torjuttava tuholainen ja missä se on esiintynyt, ei voi liiaksi korostaa, sillä sen perusteella tuholaistorjuja pystyy käyttämään ongelmatilanteeseen sopivinta torjuntatapaa ja -aineita.

tuholaistorjunta

Hoida tuholaisongelma nopeasti pois ammattilaisen avulla

Kun kiinteistössä tai sen pihapiirissä havaitaan tuholaisongelma, ota yhteyttä mahdollisimman nopeasti tuholaistorjunnan ammattilaisiin. Mitä nopeammin ongelmaan puututaan, sitä nopeammin se on pois päiväjärjestyksestä ja se ei ehdi paisua tarpeettoman laajaksi haitaksi.

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy