Pistiäisten eli muurahaisten ja ampiaisten torjunta

Muurahaisten ja ampiaisten kuten muidenkin tuholaisten torjunnassa tärkeintä on hoitaa aina ongelman ydin. Sen toteuttamisessa tärkeintä ovat oikeat varusteet, toimintatavat ja ennen kaikkea ammattitaito. Meillä Pestesillä on näitä kaikkia ja oikeanlainen tietotaito pistiäisongelmien helppoon ja nopeaan ratkaisuun.

Mauriaiset eli pihamuurahaiset voivat olla sitkeä riesa

Mauriainen (lat. Lasius niger) eli pihamuurahainen, tunnetaan myös sokerimuurahaisena, on varsin yleinen kotien ja terassien riesa. Ongelma voi uusiutua keväisin vaikka pesä olisikin aiemmin tuhottu.
Ongelma asunnossa voi pahimmillaan alkaa jo tammikuussa. Tuolloin pesä saattaa heräillä esimerkiksi talon alla ja ensimmäiset tiedustelijat lähtevät etsimään ravintoa. Koska lumessa muurahaiset eivät löydä ravintoa, tulevat ne sisälle asuntoihin vanhojen läpivientien tai rakenteissa olevien rakojen kautta.
Muurahaiset viestittävät haju- eli feronomijäljillä. Niillä viestitään reittejä esim. pesältä ravinnonsaantipaikkaan.
Aktiivinen siivoaminen poistaa tehokkaasti hajujälkiä. Esimerkiksi lattian pyyhkiminen kostealla listan vierestä poistaa hajujäljet. Ongelma poistuu näin ainakin hetkeksi, jollei jopa pysyvästi.
Lentomuurahaisten parveiluaika on yleensä heinäkuussa. Tuolloin lentomuurahaisia voi olla tuhansittain, riippuen pesän koosta. Esiintymä saattaa kestää päivistä jopa viikkoihin. Torjunta tehdään tuolloin täsmäiskuna pesään.

Syöttipohjainen torjunta yleisin tapa

Rakenteiden suojaaminen muurahaisten varalta kun rakennus on valmis, on vähintäänkin erittäin haastavaa.
Muurahaispesän torjunnassa keväällä tai kesällä käytetään paljon syöttipohjaisia torjunta-aineita. Toiminta-tapa perustuu yksittäisen muurahaisen löytämään ravinnonlähteen merkkaukseen. Samalla muurahainen kantaa myrkkyruuan pesään, jolloin saadaan tuhoa aikaan pesässä. Niin kuin kaikessa tuholaistorjunnassa, on lähteen tuhoaminen kaiken a ja o.
Syöttitorjunnan lisäksi voidaan käyttää pitkäaikaisia ruiskutteita, mutta se yksittäisenä keinona ei ole kovinkaan tehokasta. Joissain tapauksissa voidaan myös kaivaa pesä pois. Torjuntakeino on aina tapauskohtainen ja usein käytämme näiden torjuntatapojen kombinaatiota, parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ampiainen on peto

Ampiainen (lat. Vespula vulgaris) joka tunnetaan myös piha-ampiaisena käyttää ravinnokseen kukintojen lisäksi ihmisten ravintoa. Se on siis peto jonka hyöty pölyttäjänä on huomattavasti pienempi kuin mehiläisellä tai kimalaisella. Ampiaiskesät vaihtelevat paljon ja usein puhutaan 3-4 vuoden sykleistä jolloin kannat vuoroin kasvavat ja pienenevät.
Tyypillisimmillään ampiaispesä voi olla autotallissa, pyöräkatoksessa tai parvekkeen katossa. Pesä voi olla pingis-, tennis- tai lentopallon kokoinen, joskus vielä jopa isompi.
Pesät voivat olla valtavia, jopa tuhansia yksilöitä sisältäviä, mutta tällaiset tapaukset ovat onneksi kohtuu harvinaisia. Keväällä pesässä on monesti 10-20 yksilöä jolloin se on helppo poistaa.

Ampiaispesän tuhoaminen

Yksinkertaisimmillaan ampiaispesä poistetaan tiputtamalla se muovipussiin ja kuljettamalla se siinä roskikseen. Kuulostaa helpolta asialta, mutta se ei ole sitä ilman oikeanlaisia suojavarusteita, välineitä ja ammattitaitoa.
Kun pesä poistetaan, uutta pesää ei enää samaan paikkaan tule, koska pesässä oleva kuningatar poistetaan pesän mukana. Pesän ulkopuolella olevat ravinnon etsijät eivät pesän poistamisen jälkeen pysty enää uusimaan pesää. Ampiainen ei myöskään pesi koskaan samassa pesässä montaa vuotta, vaan ne rakentavat joka vuosi uuden pesän.
Joskus pesä voi olla väliseinässä tai vintillä paikassa mistä sitä ei päästä fyysisesti poistamaan, korkeintaan pystytään rikkomaan pesän rakennetta. Näissä tapauksissa torjunta tapahtuu pitkäaikaisten torjunta-aineiden sijoittamisella suoraan pesään ja välittömään pesän ympäristöön. Myös aerosolilla pystytään tuhoamaan suoraan ilmasta olevaa kantaa. Näissä tapauksissa kohdetta joudutaan tarkkailemaan joko meidän taholta tai annamme ohjeet siihen asiakkaalle. Tarkkailu kestää viikon. Joskus jos ongelma ei korjaannu tuona aikana, joudutaan tekemään uudelleenkäsittely.

Mehiläiset jätetään rauhaan

Mehiläisiä emme halua tuhota niiden tärkeän pölytystehtävän vuoksi ja haluamme toimia näin omalta osaltamme vastuullisesti. Mehiläispesän tuhoaminen on aina viimeinen keino, joka tehdään vain pakon edessä. Toki mehiläinen voi ihmistä pistää, mutta käytännössä kun ne jätetään rauhaan, niistä ei aiheudu mitään haittaa tai vaaraa. Sama pätee toisiin tärkeisiin pölyttäjiin, kimalaisiin.
Jos kuitenkin mehiläispesä on kriittisessä paikassa ja asukkaat ovat esimerkiksi allergisia pistiäisen pistoksille, silloin tehdään torjunta, mutta se on aina viimeinen vaihtoehto.
Asiakas saa meiltä aina raportin pistiäistorjunnassa tehdystä työstä ja toimenpiteistä.

Ota yhteyttä Pestesin ammattilaisiin ja hoida pistiäisongelma pois päiväjärjestyksestä nopeasti ja tehokkaasti!

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

AAA luottoluokitus Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy