Rakennuksen orava- ja lintusuojaus kuntoon

Niin kauniita ja söpöjä kuin linnut ja oravat ovatkin, voivat ne aiheuttaa mittavia tuhoja kiinteistöissä, jos ne pääsevät pesimään rakennuksiin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää suojata rakennukset myös oravien ja lintujen varalta, jotta säästytään mahdolliselta tulipalolta, kalliilta korjaustöiltä ja muilta haitoilta. Me Pestesillä olemme orava- ja lintusuojauksen ammattilaisia ja olemme valmiita suojaamaan sinunkin kiinteistösi linnuilta, oravilta ja muilta jyrsijöiltä.

010 326 9200   pestes@pestes.fi

Kurre on ikävä alivuokralainen

Orava on riistaeläin. Sen metsästyskausi alkaa marraskuun alussa ja päättyy helmikuun loppussa. Riistakauden ulkopuolella oravaa ei saa häätää, koska on mahdollista, että sillä on pesintä käynnissä. Orava tekee 2-3 poikuetta vuodessa. Tyypillisesti sen pesintäkausi alkaa huhtikuussa ja jatkuu heinä-elokulle saakka.

Pahin ongelma oravasta koituu, mikäli se pääsee pesiytymään esimerkiksi omakoti-, rivi- tai kerrostalon rakenteisiin. Orava pääsee helposti läpi esimerkiksi vanhoista hyönteisverkoista jotka saattavat olla ajan hampaan ikeessä hapertuneita.

Orava voi tehdä pesänsä esimerkiksi puhallusvillan sekaan ja se voi kaivautua myös syvemmälle höyrysulkuun saakka ja rikkoa sen. Oravan ikävänä puolena on myös se, että se virtsaa sekä pesäänsä että sen lähiympäristöön. Näin tehdessään katon mahdollisista halkeamista virtsa valuu sisäkattoon aiheuttaen värjäytymää sekä kattoon, että epämiellyttävää hajuhaittaa huoneistoon.

Tämän esimerkkitapauksen kaltaisen tuhon jälkiä korjatessa joudutaan poistamaan kaikki pesämateriaalit mahdollisesti pesiytyvien hyönteisten takia. Myös höyrysulku pitää korjata ehjäksi.

Toinen tuho jota orava voi saada aikaan, on sähköjohtojen pureminen. Tämä on vaarana aina kun jyrsijöitä on syystä tai toisesta päässyt talon rakenteisiin. Vialliset sähköjohdot voivat olla iso paloriski ja siksi koko sähköistys joudutaan uusimaan mikäli johdot ovat vioittuneet.

lintu ja oravasuojaus

Linnutkin pesivät rakenteissa

Linnut tulevat sisään talon rakenteisiin samoin kuin oravat yläpohjan tuuletusraosta jollei sitä ole suojattu, suojaus on vaillinainen tai se on tullut ns. tiensä päähän. Myös uusissa taloissa on suojaus joskus tekemättä.

Varpunen pesii rakenteissa. Yksittäisenä se ei kovin suuri ongelma, mutta isompi parvi on jo ongelma ulostemäärän takia.

Naakka elää suurissa yhdyskunnissa. Ne kantavat valtavan määrän pesämateriaalia rakenteisiin, joka aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

Myös kyyhkynen eli pulu voi pesiä talossa. Sen pesä ei ole välttämättä iso, mutta sen ulostemäärät ovat ongelmallisia.

Aina kun linnunpesä on rakennuksen rakenteissa, voi siitä levitä hyönteisiä ja muita ongelmia rakennukseen. Rakenteiden ja eristeiden rikkoutumiset ja julkisivuhaitat ovat tyypillisimpiä ongelmia. Ulosteet voivat tuhota jopa betonimateriaaleja pidemmällä aikavälillä, koska linnun ulosteessa on happoa joka syövyttää materiaaleja.

Lisäksi pesissä asuu hyönteisiä. Tyypillisimmillään niitä ovat lintukirput, haaska- ja turkiskuoriaiset, jotka voivat ajautua rakenteista myös huoneistojen puolelle.

Kaikilla linnuilla on Suomessa, 10.3. – 31.7., pesimärauha. Pesimäaikana lintuja ei saa häiritä, oli kyseessä rauhoitettu tai rauhoittamaton lintu. Poikkeuslupaa on mahdollista hakea kriittisiin paikkoihin esimerkiksi elintarvikelaitoksiin, joissa voi ilmetä vakavaa hygieniahaittaa ihmiselle.

Kutsumattomille vieraille stoppi

Jos epäilet lintu- tai oravaongelmaa talosi rakenteissa. Tulemme tekemään suojauskatselmuksia veloituksetta. Käymme katselmuksessa tarvittaessa yläpohjassa tarkistuksella, mutta vähintään kierrämme rakennukset ulkopuolelta ja katselmuksen perusteella annetaan tarjous toimenpiteistä.

Teemme myös kartoituksia rakennuksissa. Tällöin käymme katsomassa jokaisen yläpohjan erikseen ja tarkistamme rakennukset ulkopuolelta. Näiden perusteella kirjoitetaan havaituista ongelmista ja mahdollisista tarvittavista työsuorituksista raportti. 

Suojaamme rakenteet aina pitkäikäisellä ratkaisulla, säänkestävällä metalliverkolla, joka kestää vuosia. Tämä suojaus pitää linnut sekä oravat poissa paikoista jonne ne eivät kuulu. Suojaukset saadaan kätevästi maalauksilla huomaamattomiksi.

Ota yhteyttä Pestesin ammattilaisiin ja laita orava- sekä lintusuojaukset kuntoon luotettavasti.

010 326 9200   pestes@pestes.fi

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy