Rottien torjunnassa tärkeintä on selvittää tilanteeseen johtaneet syyt

Rottaongelman todelliset syyt löytyvät yleensä ihmisten huolimattomuudesta. Me haluamme ratkaista ongelmaan johtaneen kokonaisuuden, jotta rotat eivät palaisi takaisin torjunnan jälkeen.

Me Pestesillä tiedämme, että ensisijaisen tärkeää on selvittää rottaongelman alkamisen syyt. Vain
näin tilanne voidaan ratkaista pitkäkestoisesti ja ongelmia ennaltaehkäistä jatkossa. Monesti syy
löytyy jonkinlaisesta jätehuolto-ongelmasta.

Älä ryhdy toimiin itsenäisesti

Rotta on älykäs eläin, joten oma-aloitteisesti rottatorjuntaa ei kannata lähteä tekemään. Rotat
ymmärtävät kyllä karttaa selkeitä ansoja. Pestesin rottatorjuntojen määrät ja tarkastusvälit riippuvat
aina ongelman laajuudesta, joten jokainen kokonaisuus muokataan kohteeseen sopivaksi.

Tyypillisessä torjuntatilanteessa tuholaistorjujamme saapuu paikalle, kartoittaa kokonaistilanteen ja
ryhtyy etsimään esimerkiksi rotankoloja, revittyjä jätteitä ja kulkujälkiä mullassa. Kartoituksen
tehtyään tuholaistorjujamme kertoo asiakkaalle selkeästi kiinteistön mahdollisista ongelmista, kuten
jätehaasteista, maassa lojuvista omenoista tai rotille jäävistä suojapaikoista. Rottaongelma on
yleensä ihmisen aiheuttama ja siten myös ehkäistävissä huolellisella suunnittelulla.

Torjunnan jälkeen lähetämme työn tilaajalle sähköpostitse raportin, jossa kerromme yhteenvedon
havaituista ongelmista, tehdyistä toimenpiteistä ja jatkotoimenpiteistä. Annamme myös
suosituksemme siitä, kuinka monta kertaa torjunta pitäisi toistaa. Raportissa kerromme myös
selkeästi, millä tavalla torjunta on toteutettu.

Kiinteitä kontrolleja ja alueellista torjuntaa

Kokonaisvaltaisen tilanteen selvittäminen on erittäin tärkeää, jotta esimerkiksi suurissa taloyhtiöissä
ongelma saadaan ratkaistua koko kiinteistön alueelta. Ei riitä, että paikalle laitetaan syöttiasema,
joka käydään parin viikon kuluttua tarkistamassa.

Jatkuva kontrollointi tulee puolestaan kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on esimerkiksi
kauppakeskusten, leipomoiden tai muiden vastaavien tahojen tilat, joissa tarve torjunnalle on syystä
tai toisesta jatkuvaa. Lisäksi teemme niin kutsuttua alueellista rottatorjuntaa. Tyypillinen syy
alueelliselle torjunnalle on se, että useampi taloyhtiö samalla alueella havaitsee rottaongelman ja
päättää lähteä poistamaan ongelmaa samanaikaisesti. Alueellista torjuntaa voidaan tehdä myös
omakotitaloalueilla.

Syöttiasema tarkistetaan säännöllisesti viranomaisten antamien ohjeistuksien mukaisesti (Biosidiasetus
(EU) N:o 528/2012 sekä Kemikaalilaki 299/2013). Kun rottatorjunta on tehty kokeneen
ammattilaisen toimesta, ei sinun tarvitse huolehtia siitä, että lapset tai lemmikit pääsisivät käsiksi
rotanmyrkkyihin tai -loukkoihin.

Jätä rottien torjunta aina ammattilaisen vastuulle!

Pestes Oy

Sähkötie 8
01510 Vantaa

AAA luottoluokitus Luotettava kumppani logo GDPR kelpoisuus logo

Copyright © 2024 Pestes Oy